Kilka słów o firmie

Siedziba firmy Paragraf Dochodzenie Odszkodowań znajduje się w Olsztynie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Właścicielem i osoba decyzyjną jest mgr Tomasz Drabik. Od wielu lat zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań za wypadki przy pracy w rolnictwie czy komunikacyjne. Posiadamy bogate doświadczenie zawodowe i szerokie kompetencje, dzięki czemu możemy zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.

Każdy klient korzystający z naszych usług może liczyć na indywidualne podejście i pełne zaangażowanie. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin i podczas procesu dochodzenia odszkodowań nasi klienci mogą uzyskać poradę prawną dotyczącą oceny kosztorysu naprawy pojazdu, opinie BHP czy opinie adwokatów. W ramach naszej działalności udzielamy bezpłatnych konsultacji. Z naszych usługo skorzystało już wiele zadowolonych osób.

 

Jak działa nasza firma odszkodowawcza?

Pomoc osobom poszkodowanym to podejmowanie w ich imieniu i na ich rzecz działań oraz wykonywanie czynności, które zmierzają do uzyskania odpowiednio odszkodowań lub świadczeń pieniężnych w ramach przedmiotu umów.    
Działania są podejmowane przede wszystkim wobec ubezpieczycieli lub bezpośrednio wobec podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzoną szkodę np. w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia, a roszczeń nie można zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.    

W pierwszej kolejności dążymy do uzyskania odszkodowań na drodze polubownej, czyli w ramach postępowania przedsądowego, a w przypadku bezskuteczności takich działań przeprowadzamy ponowną analizę sprawy m.in. oceniając opłacalność i szanse powodzenia na drodze postępowania sądowego. Sprawę kierujemy na drogę  postępowania sądowego wyłącznie wtedy, gdy uzyskamy na to zgodę naszego Klienta.     

Nasi Klienci mogą monitorować przebieg swojej sprawy  tzn. mają możliwość uzyskania informacji o dotychczas podejmowanych działaniach oraz o działaniach, które zamierzamy podjąć w przyszłości, a które mogą skutkować pozytywnym jej zakończeniem.

 

 

Dlaczego warto wybrać naszą firmę odszkodowawczą?

Ściśle współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin.

Podczas procesu dochodzenia odszkodowań nasi klienci mogą uzyskać poradę prawną w zakresie:

  • oceny kosztorysu naprawy pojazdu,
  • alternatywnego kosztorysu naprawy pojazdu, a także wyceny wartości pojazdu,
  • rekonstrukcji przebiegu wypadku komunikacyjnego,
  • kosztorysu  budowlanego,
  • opinii lekarskiej,
  • opinii BHP,
  • opinii adwokatów lub radców prawnych.

 

 

Kontakt: 607 982 006, 503 838 425, 89 613 39 52, e-mail: kontakt@paragraf-odszkodowania.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Panorama Firm © 2020

Obsługa: virtualmedia.pl