W wypadku, do którego doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego i/lub w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego:

  • doznałeś obrażeń ciała i/lub rozstroju zdrowia,
  • zginął Twój bliski,
  • doszło do szkody rzeczowej, której jesteś właścicielem

Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną lub uprawnioną (w przypadku śmierci osoby poszkodowanej) w związku z wyżej wymienionym wypadkiem skontaktuj się z nami: zadzwoń lub wyślij maila i dowiedz się, czy i jakie przysługują Tobie uprawnienia oraz czy możemy Ci pomóc w dochodzeniu odszkodowania?

Rozmowa telefoniczna, wysłanie maila nie ma charakteru zobowiązującego. Skorzystaj z możliwości uzyskania bezpłatnej porady.