Paragraf Dochodzenie Odszkodowań to efekt pracy wielu osób, które połączyły swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe z ideą dążenia do uzyskania jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć w dochodzeniu odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych, które reprezentują i na rzecz których działają w oparciu o zawartą umowę i udzielone pełnomocnictwo.

Nasza firma starannie dobiera współpracowników, których cechuje świetne przygotowanie merytoryczne, ogromne doświadczenie oraz jakość świadczonych usług, a także gotowość do dalszego rozwoju we współdziałaniu na rzecz naszych Klientów.


Podczas procesu dochodzenia odszkodowań nasi Klienci mogą uzyskać opinie wyspecjalizowanych współpracowników z zakresu:


 • oceny kosztorysu naprawy pojazdu,
 • alternatywnego kosztorysu naprawy pojazdu, a także wyceny wartości pojazdu,
 • rekonstrukcji przebiegu wypadku komunikacyjnego,
 • kosztorysu  budowlanego,
 • opinii lekarskiej,
 • opinii BHP,
 • opinii adwokatów lub radców prawnych.

Pomoc:


 

 • Pomoc osobom poszkodowanym to podejmowanie w ich imieniu i na ich rzecz działań oraz wykonywanie czynności, które zmierzają do uzyskania odpowiednio odszkodowań lub świadczeń pieniężnych w ramach przedmiotu umów.
 • Działania są podejmowane przede wszystkim wobec ubezpieczycieli lub bezpośrednio wobec podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzoną szkodę np. w sytuacji, gdy sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia, a roszczeń nie można zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • W pierwszej kolejności dążymy do uzyskania odszkodowań na drodze polubownej czyli w ramach postępowania przed-sądowego, a w przypadku bezskuteczności takich działań przeprowadzamy ponowną analizę sprawy m.in.  oceniając opłacalność i szanse powodzenia na drodze postępowania sądowego. Sprawę kierujemy na drogę  postępowania sądowego wyłącznie wtedy, gdy uzyskamy na to zgodę naszego Klienta.
 • Nasi Klienci mogą monitorować przebieg swojej sprawy  tzn. mają możliwość uzyskania informacji o dotychczas podejmowanych działaniach oraz o działaniach, które zamierzamy podjąć w przyszłości , a które mogą skutkować pozytywnym jej zakończeniem.

Pamiętaj:


 • Zawsze możesz liczyć na bezpłatną konsultację w swojej sprawie.
 • Nie przyjmujemy żadnych kwot pieniężnych tytułem zaliczki na poczet naszego wynagrodzenia.
 • Nasze wynagrodzenie ma charakter prowizyjny i jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem.
 • Wynagrodzenie nie zostanie naliczone w przypadku nie uzyskania żadnej kwoty pieniężnej na rzecz Zleceniodawcy.

 

Nasza pomoc jest w zasięgu Twojej ręki!